Category: D.O.O.

Zavezanci predložijo davčni obračun v elektronski obliki prek sistema eDavki.

Za oddajo obrazca prek sistema eDavki mora davčni zavezanec predhodno pridobiti digitalno potrdilo.

Več informacij o postopku pridobitve digitalnega potrdila lahko dobite na spletni strani Finančne uprave RS.