Category: Gotovinsko poslovanje

Številka računa mora biti sestavljena iz treh delov. Prvi del predstavlja oznako poslovnega prostora, drugi del predstavlja oznako elektronske naprave za izdajo računa, tretji del pa zaporedno številko računa.