Categories: D.O.O., Normirani odhodki, S.P.

Zavezanec mora priglasitev oziroma spremembo načina ugotavljanja davčne osnove priglasiti najkasneje do 31. marca za tekoče poslovno leto oziroma ob oddaji davčnega obračuna za preteklo leto.

Novonastali zavezanci pa morajo priglasitev, če želijo biti obdavčeni po normiranih odhodkih, sporočiti v roku 8 dni od registracije oziroma od vpisa v PRS.