Categories: E-računi, Poslovanje podjetja

eRačun se lahko pošlje preko različnih elektronskih poti – bank, pošte, ponudniki programske opreme ipd. Pošiljanje eRačunov proračunskim uporabnikom pa je možno le preko bank in ponudnikov, ki imajo z UJP sklenjeno pogodbo o izmenjavi e-računov ali preko portala UJPeRačun.

Seznam bank in ponudnikov, ki imajo z UJP sklenjeno pogodbo o izmenjavi se lahko preveri na spletni strani UJP.