Category: Dohodnina

Vsak zavezanec za dohodnino lahko del svoje dohodnine (do 0,5%)podari enemu ali največ petim upravičencem. To stori z izpolnitvijo obrazca na spletni strani eDavki ali pošlje izpolnjen  obrazec Zahteva za nemenitev dela dohodnine za donacije (http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Letna_odmera_dohodnine/Obrazci/Zahteva_za_namenitev_dela_dohodnine_za_donacije.pdf) na najbližji pristojni finančni urad. Obrazec se izpolni enkrat in velja do preklica ali do spremembe zahteve – vložitve nove vloge. Del dohodnine se lahko nameni nevladnim organizacijam – upravičence se lahko poišče na spletni strani Finančne uprave RS (http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/letna_odmera_dohodnine/– v rubriki Zakonodaja-Sklepi)