Category: Dohodnina

V primerih, ko fizična oseba oddaja svoje premoženje v najem drugi fizični osebi, mora najpozneje do 28.2. tekočega leta za preteklo leto, posredovati Finančni upravi RS napoved za odmero dohodnine. V primerih, ko fizična oseba svoje premoženje odda v najem poslovnemu subjektu pa fizični osebi ni potrebno storiti ničesar, saj poslovni skubjekt zanj odda izračun in poravna dohodnino.

Stopnja obdavčitve dohodka od oddajanja nepremičnin v najem je 25%, normirani stroški pa znašajo 10%. Znesek davka se ne všteva v dohodnino fizične osebe, zato gre za dokončni davek.