Categories: Normirani odhodki, Ustanovitev podjetja

Pri obdavčitvi po normiranih odhodkih, dejanski odhodki podjetja niso pomembni, temveč zavezanec uveljavlja zakonsko predpisano vrednost normiranih odhodkov, glede na dosežene prihodke skladno z davčnimi predpisi.