Category: Zaposlovanje

Pisni obračun oz. plačilna lista vsebuje podatke o:

  • delavcu in delodajalcu
  • plači
  • nadomestilu plače
  • povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkih, do katerih je delavec upravičen
  • podatke o obračunu in plačilu davkov in prispevkov
  • podatke o plačilnem dnevu.