Category: Gotovinsko poslovanje

ZOI je zaščitna oznaka izdajatelja računa, ki mora biti v tekstovni obliki (32 znakov v šestnajstiškem zapisu) in v obliki QR kode, kode PDF 417 ali več črtnih kod tipa Code 128. Oznaka se uporablja za ugotovitev pristnosti izvora računa in je povezana z zavezancem – izdajateljem računa. Ustvari jo elektronska naprava za izdajanje računov.