Category: D.O.O.

Davčna izguba je ugotovljena negativna razlika med davčnimi prihodki in davčno priznanimi odhodki.

Za davčno izgubo davčnega obdobja lahko zavezanec zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih davčnih obdobjih. Po noveli ZDDPO-2I je koriščenje izgub iz preteklih davčnih obdobij omejeno na največ 50% davčne osnove tekočega davčnega obdobja.