Categories: S.P., Ustanovitev podjetja

Oseba, ki prvič odpira s.p. je upravičena do delne oprostitve prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Prvo leto od odprtja je oprostitev prispevka PIZ 50%, drugo leto pa 30%.