Category: Gotovinsko poslovanje

Davčno potrjevanje računov pomeni, da se podatki o izdanem računu posredujejo davčnemu organu.