Category: Zaposlovanje

Delodajalec mora upokojencu najkasneje do 18. dne v naslednjem mesecu izplačati dohodek, ob upoštevanju zakonsko določene višine urne postavke.