Category: Zaposlovanje

Delavcu mora delodajalec izplačati plačo najpozneje do 18. dne v mesecu za pretekli mesec.