Categories: D.O.O., Davčna obravnava daril, S.P.

Darilo, ki ga tretji osebi zagotovi oseba, ki opravlja dejavnost, se razume kot donacija.

Donacija se v skladu z ZDDPO-2 šteje kot davčno nepriznan odhodek. Pod določenimi pogoji pa donacija predstavljajo davčno olajšavo (ZDoh-2 in ZDDPO-2).