Category: S.P.

Da. Zavezanci se lahko sami odločijo ali bodo plačevali minimalne prispevke za socialno varnost (če za to izpolnjujejo pogoje) ali višje oziroma najvišje možne prispevke za socialno varnost, (3,5-kratnik zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec (PP)).