Categories: D.O.O., Poslovanje podjetja

Skupščina družbenikov lahko sklene, da se osnovni kapital poveča. To se lahko doseže z vložki ali kot povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe. Medtem, ko se minimalni osnovni kapital ne sme zmanjšati pod zakonsko določeno mejo.

Glavni razlog je predvsem v zaščiti upnikov, ki jim premoženje družbe predstavlja edino zagotovilo, da bodo njihove terjatve lahko tudi v resnici poplačane.