Category: Gotovinsko poslovanje

Da. V internem aktu zavezanec določi način izvajanja potrjevanja računov (elektronska naprava ali vezana knjiga računov), popiše poslovni prostor, kjer bo račune izdajal ter določi način številčenja računov.

Akt je potrebno sprejeti pred začetkom izdaje računov in hraniti v bližini naprave preko katere se izdajajo računi za potrebe morebitnega davčnega nadzora.