Category: Gotovinsko poslovanje

Obstajajo izjeme pri davčnem potrjevanju računov. Davčno ni potrebno potrditi računov, za katere je določena izjema od obveznega izdajanja računov po Zakonu o DDV-1 (143. člen) npr. zavezanci, ki dobavljajo kmetijske in gozdarske pridelke ter storitve končnemu potrošniku – neposredna prodaja na domu, prodaja od vrat do vrat, neposredna prodaja na premičnih stojnicah, prodaja na tržnicah.

Če zavezanec zagotovi popis začetnih in končnih zalog in ga opravi vsaj enkrat mesečno, so izjeme tudi npr. prodaja vozovnic, kart in žetonov v potniškem prometu, znamk, vplačila za udeležbo v igrah na srečo, periodični tisk, prodaja iz avtomatov, prodaja kartic s kodo za polnjenje predplačniških sistemov, promet storitev na teletočkah ipd. Pod določenimi pogoji ni potrebno davčno potrjevati računov tudi društvom za članarino ipd.

Zadeva je dokaj obsežna, zato se v primeru konkretnih primerov, obrnite na nas. Nudimo brezplačni prvi računovodski posvet.