Categories: D.O.O., Normirani odhodki, Olajšave, S.P.

Ne. Olajšav za zniževanje davčne osnove zavezanec obdavčen z normiranimi odhodki ne more uveljavljati, ker je obdavčitev cedularna oziroma dokončna.

Da je obdavčitev dokončna pomeni, da se kakršnekoli druge olajšave ne upoštevajo, hkrati pa se znesek ustvarjenega dobička ne upošteva pri skupnem letnem obračunu dohodnine.