Category: Zaposlovanje

Neizkoriščenih ur ni mogoče prenašati v naslednji koledarski mesec.