Category: Gotovinsko poslovanje

Davčno se lahko potrdi vsak račun, tudi tisti, ki ni poravnan z gotovino.