Blog

TURISTIČNI BONI

Najbolj brano

NAMEN KORIŠČENJA BONA

Turistične bone so uvedli z namenom odprave posledic, ki so nastale v turizmu v času trajanja epidemije COVID-19.

UPRAVIČENEC DO BONA  

Oseba, ki ima na dan 13. marec 2020 stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Polnoletna oseba (18 + let) je upravičena do bona v viši 200 €, mladoletna oseba pa do zneska 50 €, ki ga zanj na podlagi izjave Potrditev unovčitve bona unovčijo starši oz. skrbniki. Če bom za upravičenca, ki ima zakonitega zastopnika unovči oseba, ki ni njegov zakoniti zastopnik, mora ponudniku storitev predložiti obrazec Izjava zakonitega zastopnika oziroma skrbnika za unovčitev bona upravičenca po tretji osebi.

PRENOS BONOV

Bon se lahko prenaša med upravičenimi sorodniki ( stari straši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki. Za prenos bona je potreben podpisan obrazec Izjava upravičenca o prenosu bona, ki jo ob koriščenju bona predložite ponudniku storitve. Bon je mogoče prenesti le enkrat in le v celotni vrednosti.

PONUDNIKI STORITVE, KJER SE BON LAHKO UNOVČI

Poslovni subjekt, ki je na dan 13.3.2020 vpisan v Poslovni register Slovenije in register nastanitvenih obratov, ter je registriran za dejavnost:

 • Počitniški domovi in letovišča,
 • Turistične kmetije s sobami,
 • Dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov,
 • Oddajanje zasebnih sob gostom,
 • Druge nastanitve za krajši čas,
 • Planinski domovi in mladinska prenočišča,
 • Dejavnosti avtokampov, taborov.

ČAS KORIŠČENJA BONA

Od 19. junij do 31. december 2020.

UNOVČENJE BONA

Bon se lahko unovči le za nastanitev ali nastanitev z zajtrkom. Pri tem vam ponudnik storitve ne sme zaračunati  višje cene, kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi. Bon je evidentiran kot dobroimetje v korist upravičenca v informacijskem sistemu FURS. Ponudnik storitve oz. upravičenec bona od FURS prejme sredstva v višini unovčenega bona. Upravičenec lahko stanje svojega bona spremlja preko mobilne aplikacije eDavki. Na naslednjih povezavah so navedena navodila za namestitev aplikacije na računalnik ali na telefon. Ponudnik storitve bo podatke o upravičencu in znesku unovčenega bona vnesel v sistem eDavki. Upravičenec s podpisom obrazca Potrditev unovčitve bona (le-tega prejme pri ponudniku storitve) in kopijo osebne izkaznice ali potnega lista potrdi koriščenje bona.

POMEMBNO!

 • Znesek bona je deljiv in se lahko unovči v večkratnem znesku.
 • Sredstva za izplačilo bona gredo iz proračuna Republike Slovenije.
 • Izplačilo bona v denarju ni možno.
 • Koriščenje bona po 31.decembru 2020 ni možno.
 • Od bona se dohodnina ne plača.
 • Bon se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev (npr. otroški dodatek, socialna pomoč, itd.)
 • Ponudnik storitve je dolžen hraniti predložene pisne potrditve upravičenca, kopije potnega lista ali osebne izkaznice upravičenca in vse ostale izjave.

OBRAZCI:

VIR: Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (35. člen)