Blog

Finančne spodbude:Aktivni do upokojitve

Finančne spodbude

Kaj vam omogoča povabilo?

Pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelnih iz ciljne skupine:

  • do 11.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom (40 ur na teden) oziroma
  • sorazmerno manj za zaposlitev invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur na teden.

Subvencija je izplačana v dveh delih: prvi del po zaposlitvi in drugi del po izplačilu plače za 18. mesec subvencionirane zaposlitve.

 

Zahtevani čas zaposlitve brezposelne osebe:

Delovno razmerje sklenete za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za predčasno ali starostno upokojitev. Zavod za zaposlovanje zaposlitev spremlja 24 mesecev. Če se oseba predčasno ali starostno upokoji pred iztekom 24 mesecev zaposlitve, je podjetje upravičeno do sorazmernega dela subvencije.

Kandidata podjetje zaposli za polni delovni čas (40 ur na teden). Za krajši tedenski delovni čas od polnega, vendar ne krajši od 20 ur, lahko podjetje zaposli invalide v skladu z odločbo o invalidnosti.

Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas. Podjetje mora zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji.

 

Za koga lahko pridobite subvencijo?

V zaposlitev s pomočjo subvencije se lahko vključijo brezposelni, ki so dopolnili 58 let in več in so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje.

Pri vključevanju, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajejo prednost osebam, ki prejemajo denarno nadomestilo za brezposelnost ali socialnovarstvene prejemke.

Pomembno:

V program se ne morejo vključiti brezposelni, ki so bili v zadnjih 12 mesecih že zaposleni v podjetju, ki oddaja ponudbo.

 

Kdo se lahko prijavi na javno povabilo?

Ponudbo na javno povabilo lahko predložijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo.

Predloži se lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih, kot je določeno v javnem povabilu.

 

Kako sodelujete na javnem povabilu?

Tako, da oddate ponudbo za subvencionirano zaposlitev v elektronski obliki preko Portala za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate.

Javno povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30.6.2020 do 14:45, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb.

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo najprej na Portalu za delodajalce objavite prosto delovno mesto, za katerega navedete, da želite zaposlovati s spodbudo v okviru programa Aktivni do upokojitve. Na podlagi tega vam napotijo brezposelne, izmed katerih izberete ustreznega kandidata in jih obvestite o izboru. Pri tem morate upoštevati postopek izbora kandidatov za prosto delovno mesto. Po zaključenem postopku izbora, ko že imate izbranega kandidata, se prijavite na javno povabilo.

Poglejte si celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika).

 

Več informacij najdete TUKAJ.

 

Vir: Zavod za zaposlovanje