Blog

Regres do višine povprečne plače v RS po novem neobdavčen z dohodnino in prispevki za socialno varnost

Najbolj brano

Zaradi zakonodajnih sprememb, kot je bilo obljubljeno od regresa do višine povprečne plače v RS, ne bo potrebno obračunati davkov in prispevkov za socialno varnost. Regres do višine povprečne plače v RS sedaj obračunamo in izplačamo bruto = neto.

Delodajalci o višini regresa, ki ga izplačajo svojim zaposlenim odločajo samostojno v okviru svojih finančnih zmožnosti.

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih regres za polni delovni čas ne sme biti nižji od minimalne plače (886,63€), povprečna plača pa je v RS za mesec februar 2019  znašala 1.714,49€. V tem primeru je torej izplačilo v razponu 886,63€ – 1.714,49€, neobdavčeno z vidika dohodnine in prispevkov za socialno varnost.

Ugodnejša davčna obravnava regresa, ki ga morajo delodajalci vsako leto izplačati najpozneje do 1. julija, se bo uporabljala že za leto 2019.

Kdor je letošnji regres že prejel oz. ga je prejel pred uveljavitvijo zakonskih sprememb, bo že plačane prispevke in akontacijo dohodnine prejel vrnjeno. Davčni organ bo to storil s posebno odločbo, ki jo bo izdal najkasneje do 30. junija.