Blog

Predlog nove davčne reforme

Drugo
davčne reforme

Ministrstvo za finance je predstavilo predlog ukrepov za davčno optimizacijo med leti 2019 – 2022. Predlagajo, da bi se tega lotili s spremembami v dohodnini, pri kateri so predvideni zvišanje mej davčnih razredov, v nekaterih razredih znižanje davčnih stopenj ter dvig splošne in dodatne splošne olajšave.

RAZBREMENITEV DELA:
  • Zvišanje dohodninskih mej v vseh davčnih razredih

 

  • Znižanje davčnih stopenj

Prvi dohodninski razred bo po novem predlogu do 8.500 € na leto obdavčen s 16%

Drugi dohodninski razred do 25.000 € s 26%

Tretji dohodninski razred do 50.000 € z 32%

Četrti dohodninski razred do 80.000 € z 39%

Peti dohodninski razred nad 80.000 € ostaja obdavčen z 50%.

 

  • Dvig splošne olajšave

Iz 3.303 € na 3.500 €

 

  • Dvig dodatne splošne olajšave

 Iz 6.520 € na 6.717 €

 

  • Regres do višine povprečne plače bo 100% razbremenjen plačila dohodnine in 100% razbremenjen plačila socialnih prispevkov (sedaj 70%).

 

  • Nagrada za delovno uspešnost

Pri nagradi za poslovno uspešnost bodo mejo za izvzem iz dohodnine, ki je sedaj v višini 100 odstotkov povprečne bruto plače, predvidoma zvišali:
v letu 2020 na 150%
v letu 2021 na 175%
v letu 2022 na 200% povprečne bruto plače.

OBDAVČITEV KAPITALA:
  • Zvišanje obdavčitve dohodkov iz kapitala

Dobički iz kapitala, dividende, oddajanje nepremičnin bodo obdavčeni cedularno s 30% (sedaj 25%).

Do 10 let imetništva kapitala 30%, nad 10 let 15% (ukinja se 0% obdavčitev kapitala za lastništvo nad 20 let).

 

  • Davčna osnova, do katere se lahko uveljavljajo davčne olajšave in prenesene izgube, je 5% prihodkov. V veljavi ostajajo vse olajšave za razvoj in investicije.

 

  • Zvišanje nominalne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb iz 19% na 20% v letu 2020, ter postopno zviševanja do 22% do leta 2022.

Davčna reforma naj bi 850.000 zaposlenim prinesla ob mesecu višji neto dohodek. Minister za finance, Andrej Bertoncelj meni, da če bodo ljudje zaslužili več, bodo z višjo potrošnjo podprli gospodarsko rast.

Že letos bi ob sprejetju predloga čutili prve ukrepe in sicer bi se država odrekla dohodnini in prispevkom na regres za letni dopust, če le ta ne bo presegel zneska povprečne slovenske bruto plače, ki trenutno znaša 1692 €.

Več informacij o novi davčni reformi sporočimo takoj, ko bo znanih več informacij.