Blog

Podjetniki, pripravite se na Brexit

Drugo
brexit

Podjetja v EU se morajo nujno začeti pripravljati na izstop Združenega kraljestva, če tega še niso storila.

Izstop Združenega kraljestva iz EU bo vplival na vaše podjetje, če:
 
 • Prodajate blago ali opravljate storitve v Združenem kraljestvu ali
 • Kupujete blago ali uporabljate storitve Združenega kraljestva ali
 • Prevažate blago prek Združenega kraljestva.
Brez prehodnega obdobja (kot je določeno v sporazumu o izstopu) ali dokončne ureditve bodo za trgovinske odnose z Združenim kraljestvom od 30. marca 2019 veljala splošna pravila STO brez uporabe preferencialov.
 
To pomeni zlasti naslednje:
 • Uporabljale se bodo carinske formalnosti, predložiti bo treba deklaracije in carinski organi bodo lahko zahtevali jamstva za potencialne ali obstoječe carinske dolgove.
 • Za blago, ki bo vstopalo v EU iz Združenega kraljestva, se bodo uporabljale carine in sicer brez preferencialov.
 • Prepovedi ali omejitve se bodo lahko uporabljale tudi za nekatero blago, ki vstopa v EU iz Združenega kraljestva, kar pomeni, da bodo morebiti potrebna uvozna ali izvozna dovoljenja.
 • Uvozna in izvozna dovoljenja, ki jih izda Združeno kraljestvo, v EU (EU-27) ne bodo več veljavna.
 • Dovoljenja za carinske poenostavitve ali postopke, kot je carinsko skladiščenje, ki jih izda Združeno kraljestvo, v EU (EU-27) ne bodo več veljavna.
 • Dovoljenja, ki jih pooblaščenim gospodarskim subjektom izda Združeno kraljestvo, v EU (EU-27) ne bodo več veljavna.
 • Države članice bodo pri uvozu blaga, ki vstopa v EU iz Združenega kraljestva, obračunale DDV. Izvoz v Združeno kraljestvo bo oproščen plačila DDV.
 • Pravila za prijavo in plačilo DDV (za opravljanje storitev, kot so elektronske storitve) in čezmejna vračila DDV, se bodo spremenila.
 • Za gibanje blaga v Združeno kraljestvo bo potrebna izvozna deklaracija. Za gibanje trošarinskega blaga v Združeno kraljestvo bo morebiti potreben tudi elektronski upravni dokument.
 • Gibanje trošarinskega blaga iz Združenega kraljestva v EU (EU-27) bo moralo biti sproščeno izpod carinskega nadzora, preden se bo lahko začelo gibanje v okviru sistema za gibanje in nadzor trošarinskega blaga
Kaj je treba storiti?

Vsa zadevna podjetja se morajo za preprečitev motenj pripraviti in pred 30. marcem 2019 sprejeti vse potrebne odločitve ter izvesti vse potrebne upravne ukrepe.

Na spodnjem kontrolnem seznamu preverite, s katerimi praktičnimi ukrepi se morate čim prej seznaniti in jih sprejeti, da boste pripravljeni.

Kontrolni seznam za trgovce ob izstopu Združenega kraljestva iz EU

Ocenite, ali vaše podjetje trguje z Združenim kraljestvom ali prevaža blago prek Združenega kraljestva.

 

Če je odgovor da:

 • Pri nacionalnem carinskem organu registrirajte svoje podjetje za trgovanje z državami, ki niso članice EU, če tega še niste storili. Na seznamu so kontaktni podatki nacionalnih carinskih organov.
 • Ocenite, ali je vaše podjetje pripravljeno za nadaljevanje trgovanja z Združenim kraljestvom ali prek njega
 • Pozanimajte se pri svojem nacionalnem carinskem organu, katere obstoječe carinske poenostavitve in olajšave so na voljo vašemu podjetju.
 • Razmislite, ali boste pri svojem nacionalnem carinskem organu zaprosili za status pooblaščenega gospodarskega subjekta.
 • Če ste registrirani za mini sistem „vse na enem mestu“ za DDV v Združenem kraljestvu, se registrirajte v državi članici EU-27.
 • Če ste leta 2018 plačali DDV v Združenem kraljestvu, predložite svoje zahtevke za vračilo DDV dovolj zgodaj, pred 29. marcem 2019, da jih bo mogoče obravnavati pred tem datumom.
 • Pogovorite se s poslovnimi partnerji (dobavitelji, posredniki, prevozniki itd.), saj bo izstop Združenega kraljestva iz EU morda vplival tudi na vašo dobavno verigo.

 

Za dodatne informacije in pomoč se obrnite na svoje nacionalne organe, lokalno trgovinsko in industrijsko zbornico ali na svoje industrijsko združenje.

Za več informacij, kaj izstop Združenega kraljestva iz EU pomeni za vas iz računovodskega vidika, se lahko obrnete tudi na nas. Z veseljem vam bomo pomagali.