Blog

Oprostitev plačila najemnine poslovnih prostorov v občini Škofja Loka

Najbolj branoObrazci

V članku boste izvedeli kdo je upravičenec, do česa je upravičen, kakšna je višina oprostitve plačila najemnine, kateri so potrebni obrazci za oddajo vloge in kakšen je rok za oddaje vloge.

Upravičenec

Najemniki poslovnih stavb ali prostorov, ki so v lasti Občine Škofja Loka.

Obdobje nezaračunavanja najemnine

Od vključno 13. marca 2020 do vključno 31. maja 2020.

Višina oprostitve plačila najemnine

Merila so določena v drugem odstavku 6. člena Prvilnika o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic epidemije COVID 19.

  • Sprejete odloke in druge ukrepe o prepovedi izvajanja posameznih gospodarskih dejavnosti;
  • določitev obdobja prepovedi za posamezno dejavnost;
  • prizadetost upravičenca glede na regionalno umeščenost;
  • vpliv neposrednih prepovedi drugih dejavnosti na gospodarsko dejavnost upravičenca;
  • vpliv neposrednih prepovedi spremljajočih dejavnosti na gospodarsko dejavnost upravičenca;
  • izkaz upada prometa;
  • druge razloge, ki so po presoji zavezanca vplivali na gospodarsko dejavnost upravičenca.

Oddaja vloge

Vlogo je potrebno oddati do 31. avgusta 2020. Oddati je potrebno Obrazec – Vloga za nezaračunavanje najemnine ali dela najemnine in zraven priložiti zahtevano dokumentacijo z Izjavo o ugotavljanju izpolnjevanja pogojev podjetja v težavah.