Blog

Kratkotrajno delo družinskih članov

Drugo
kratkotrajno delo družinskih članov

Za kratkotrajno delo se šteje brezplačno opravljanje dela v mikro družbi, zavodu ali pri samozaposleni osebi, z najmanj enim in največ 10 zaposlenimi. Oseba, ki opravlja kratkotrajno delo, lahko delo opravlja največ 40 ur mesečno.

 

Mikro družba je družba, ki izpolnjuje dve od treh meril:

 • povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega deset,
 • čisti prihodki od prodaje ne presegajo 700.000 €, in
 • vrednost aktive ne presega 350.000 €.
Družinski člani, ki lahko opravljajo kratkotrajno delo:
 • zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v registrirani istospolni skupnosti lastnika ali solastnika ali samozaposlene osebe,
 • zakonec ali zunajzakonski partner ali partner v registrirani istospolni skupnosti enega od staršev lastnika ali solastnika ali samozaposlene osebe,
 • oseba, s katero je lastnik ali solastnik ali samozaposlena oseba v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena.
  V sorodstveno razmerje v ravni vrsti do prvega kolena;
  – se štejejo: zakonec, zunajzakonski partner, partner v registrirani istospolni skupnosti, hči, sin, mati in oče.
  – ne štejejo se sestra, brat, vnukinja, vnuk in stari starš.
 • starši in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali partnerja v registrirani istospolni skupnosti lastnika ali solastnika ali samozaposlene osebe.

Postopek za pričetek opravljanja kratkotrajnega dela družinskih članov:

1

Prijava v zdravstveno zavarovanje

Osebo mora delodajalec prijaviti v zdravstveno zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, z obrazcem M-12. Zavarovanje je edini strošek delodajalca, poravna ga mesečno v znesku 5,03 €.

Delodajalec lahko osebi, ki opravlja kratkotrajno delo, povrne stroške prehrane, prevoza na delo in službenih poti.

2

Evidenca o opravljenem delu

Delodajalec mora voditi evidenco o opravljenem kratkotrajnem delu, ki mora vsebovati:

 • osebno ime, naslov in davčno številko osebe, ki opravlja kratkotrajno delo,
 • uro začetka in zaključka opravljanja kratkotrajnega dela, kot jo je potrdila oseba, ki opravlja kratkotrajno delo, po dnevih,
 • skupno število ur opravljenega kratkotrajnega dela na mesečni ravni.

3

Dnevno vodenje evidence

Evidenco o opravljenem kratkotrajnem delu predloži delodajalec v podpis osebi, ki opravlja kratkotrajno delo, dnevno ob začetkih in zaključkih kratkotrajnega dela.

Za izvajanje nadzora delodajalec hrani evidenco še dve leti po prenehanju opravljanja kratkotrajnega dela osebe, ki je to delo opravljala.

Dodatne informacije:
 • Pri samostojnem podjetniku, ki nima zaposlenih, se lahko prav tako opravlja kratkotrajno delo ožjih družinskih članov, saj je podjetnik samozaposlen in izpolnjuje pogoj najmanj 1 zaposlena oseba.
 • Pri samostojnem podjetniku s statusom popoldanskega s.p. se lahko opravlja kratkotrajno delo ožjih družinskih članov.
 • Kratkotrajno delo lahko opravlja tudi oseba, ki je v delovnem razmerju, brezposelna ali upokojena.
 • Družinski član sme potrjevati račune tudi preko davčnih blagajn. Potrebuje svojo oznako, ki je povezana z njegovo davčno številko. Pazljiv mora biti pri času izdajanja računov, da je čas izdajanja računov skladen z evidenco prisotnosti, ter da s časom prisotnosti ne preseže zakonskih določil. Več o davčnih blagajnah si preberite TUKAJ.