Blog

Kako narediti dober poslovni načrt?

Računovodstvo
poslovni načrt

Naše mnenje je, da je pred odprtjem podjetja nujno razmisliti o nekaterih podrobnostih poslovanja. Saj veste, da kasneje ne pride do kakšnih neprijetnih presenečenj. Vaše razmišljanje je pametno spraviti tudi na papir in napisati vse podrobnosti, ki vam padejo na pamet. Kaj hitro nam namreč kaj uide z glave, včasih dobra ideja, spet drugič problemček, na katerega lahko naletimo.

Dober poslovni načrt vsebuje nekaj nujnih točk, ki nas peljejo po podjetniškem procesu, od razvijanja poslovne ideje, pa vse do ustanovitve podjetja in nadaljnjega poslovanja. V nadaljevanju boste prebrali nekaj teoretičnega znanja, ki vam lahko pride zelo prav, sploh v začetnih mesecih poslovanja podjetja. Vse se začne z idejo. Ampak to verjetno že imate, drugače ne bi brali teh vrstic.

Pomembno je, da svojo idejo razvijete, do najvišje možne točke. Ste že razmislili kje na trgu se kaže poslovna priložnost za vašo idejo?


USTANOVITEV PODJETJA

Ime podjetja

Ime podjetja bo z vami od začetka, skozi celotno poslovno pot in vas bo spremljalo na vsakem vašem koraku. Pomembno je, da izberete tako ime, ki vam bo všeč. Tako, ki bo šlo dobro v uho tudi drugim, priporočljivo pa je, da je ime tako, da boste iz njega lahko gradili svojo blagovno znamko. V samem začetku je smiselno opredeliti tudi pravno organizacijsko obliko, saj se tudi glede na to ureja potem ime podjetja.

Pravna organizacijska oblika podjetja

Na voljo imamo kar nekaj pravno organizacijskih oblik podjetja. Od vaše dejavnosti je odvisno, za katero se boste odločili. Večina podjetnikov se na začetku svoje poslovne poti odloči, da bodo delali kot samostojni podjetniki (s.p.) ali kot družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Vsekakor se splača preučiti vse opcije in se nato odločiti za najbolj ustrezno. Nekaj razlik med s.p. in d.o.o. imamo predstavljenih TUKAJ. V kolikor ste v dilemi, katera oblika je za vas najprimernejša se posvetujte z izbranim računovodjem, saj vam bo s svojim znanjem in izkušnjami zagotovo lahko najbolje svetoval.

Sedež podjetja, poslovni naslov in poslovni prostori podjetja

Ko ustanovimo podjetje, moramo opredeliti kje bo sedež podjetja in kakšen bo poslovni naslov. Sedež podjetja je kraj, kjer imamo podjetje, poslovni naslov pa je točen naslov s hišno številko, kjer je naše podjetje.

Za lažjo predstavo:

Podjetje: PRIMA, računovodske storitve, Matjaž Prijatelj s.p.
Sedež podjetja: Škofja Loka
Poslovni naslov: Spodnji trg 2a

Sedež podjetja je lahko tudi na drugi lokaciji, kot imamo npr. poslovne prostore. Sedež podjetja oziroma poslovni prostor je lahko hkrati tudi stalni naslov podjetnika. Paziti je potrebno, da v kolikor podjetnik ni lastnik nepremičnine, uredi tudi pisno in notarsko overjeno soglasje lastnika nepremičnine za koriščenje nepremičnine.


REGISTRACIJA PODJETJA

V kolikor bomo ustanovili s.p. ali d.o.o., ustanovitev podjetja uredimo preko SPOT točke. Sam postopek je razmeroma enostaven, v pomoč pa so nam seveda tudi zaposleni na SPOT točki. V kolikor bomo ustanovili večosebno družbo (d.n.o., k.d., …) se ustanovitev podjetja ureja pri notarju.


CENOVNA POLITIKA

Kakšna naj bo prodajna cena izdelka/storitve je eden izmed najtežjih in najpogosteje zastavljenih vprašanj. V teoriji je odgovor zelo enostaven in sicer,  da pokrijete vse stroške in da nekaj ostane še za vas.

V praksi pa se izračuna lotite tako, da najprej določite lastno ceno. Seštejete:

neposredni stroški materiala
+ neposredni stroški dela
+ neposredni stroški prodaje
+ drugi neposredni stroške
+ posredni proizvajalni stroški
+ posredni stroški nabave
+ posredni stroški uprave
+ posredni stroški prodaje
= lastna cena


Iz lastne cene potem oblikujete prodajno ceno.

Lastna cena
+ stroški povezani z dostavo (prevoz, zavarovanje)
+ stroški tujih storitev
+ kalkulativni riziko
+ stroški razvoja (če jih imate)
+ načrtovani dobiček
– znižanja cene in popusti
= neto prodajna cena
+ davek na dodano vrednost (22% ali 9,5%)
= prodajna cena z vračunanim DDV


FINANČNI NAČRT

Finančni načrt je predviden plan, kako bo podjetje poslovalo v prihodnosti in s katerim ugotavljamo finančni potencial naložbe. Priporočljivo je, da upoštevate najboljšo oceno rezultatov, kljub temu pa morajo biti ti rezultati realni in dosegljivi. Finančni načrt se običajno naredi za prihodnjih 5 let poslovanja, zajema pa predračun bilance uspeha, predračun bilance stanja in finančne tokove. Prikazana naj bo točka preloma.


PONUDBA

Katere izdelke/storitve boste ponujali svojim potencialnim strankam? Ponudbo definirajte, da bodo potencialne stranke točno vedele kaj bodo dobile za svoj denar. Izdelkom/storitvam napišite vse posebnosti. Glede na to, da smo v dobi informacijske tehnologije, večina vaših potencialnih strank informacije išče preko spleta. Vaši izdelki/storitve naj bodo dostopni vsem, ki jih želijo videti.


KONKURENCA

Preverite svojo konkurenco. Koliko podjetij dela isti izdelek oziroma ponuja isto storitev kot vi? Kaj je njihova konkurenčna prednost in kaj bo vaša? So vaša konkurenca samo podjetja, ki so v bližini, ali je možno tudi sodelovanje na daljavo in niste vezani samo na en kraj? Preverite njihovo pojavljanje na spletu (spletna stran, socialna omrežja, pojavljanje v medijih, ipd.), pokukajte v njihovo bilanco in preverite tudi njihove izdelke/storitve. Pridobite si čim več informacij o svoji konkurenci, saj vam bodo te informacije še kako prav prišle, ko bodo vaši potencialni kupci v ugovorih, zakaj ne bi kupili vašega izdelka, omenili, da ima vaš konkurent XY nižjo ceno kot vi. Ker se boste dobro pripravili, boste pohvalili izdelek podjetja XY, nato pa povedali, da ima nižjo ceno zato, ker je vaš izdelek iz drugačnega materiala, ima daljšo garancijo in zraven ponujate še dodatne storitve.


MARKETINŠKE AKTIVNOSTI

Preden se lotimo kakršnihkoli aktivnosti moramo določiti našo ciljno skupino in ugotoviti kdo so osebe, ki bodo kupovale naše izdelke/storitve. Ko te osebe okvirno določimo, se moramo spraševati dalje – kakšen poklic opravljajo, s čim se ukvarjajo v prostem času, kakšne imajo želje, kakšne imajo težave in kakšne koristi jim mi lahko ponudimo, da rešimo ali omilimo njihove težave.

Na podlagi vseh ugotovitev, lahko začnemo z marketinškimi aktivnostmi, saj točno vemo, kje bomo naše potencialne stranke našli, vemo kje moramo oglaševati, kakšen pristop moramo imeti, kako moramo oblikovati prodajna besedila, po opravljeni prodaji pa se lahko lotimo tudi poprodajnih aktivnosti.


CILJI PODJETJA

Ko naredimo neke osnovne okvirje in vidimo kako bodo stvari potekale je čas, da si postavimo jasne cilje. Cilji se vedno delajo za prihodnost, do uresničitve ciljev pa nas vodi dobro zasnovan načrt, kako bomo te cilje uresničili.