Blog

Kaj morate vedeti priregistraciji s.p.-ja?

Računovodstvo

Vam najbližjo točko SPOT (Slovenska poslovna točka) lahko poiščete na tej SPLETNI STRANI, za registracijo potrebujete veljavni osebni dokument in davčno številko.

Za registracijo preko portala SPOT potrebujete digitalno potrdilo, ki ga pridobite pri enem od overiteljev digitalnih potrdil (Ministrstvo za javno upravo, NLB d.d., Pošta Slovenije d.o.o. ali Halcom d.d.).

Pri registraciji boste potrebovali:

  • ime podjetja, ki mora pri samostojnem podjetniku obvezno vsebovati ime in priimek podjetnika ter označbo s.p.;
  • svoje kontaktne podatke;
  • naslov in sedež podjetja;
  • soglasje vseh lastnikov prostora, kjer bo sedež podjetja, če je lastnik objekta nekdo drug ali če je lastnikov več;
  • SKD dejavnosti, s katerimi se boste ukvarjali. Seznam najdete TUKAJ;
  • podatke o morebitnem prokuristu (EMŠO številko).

Prav tako je priporočljivo že ob registraciji vedeti, čeprav je rok za spremembe 8 dni od dneva vpisa v Poslovni register Slovenije, tudi:

  • ali boste obdavčeni po normiranih odhodkih,
  • približno kakšne prihodke in odhodke predvidevate da boste dosegli v prvem poslovnem letu,
  • kdo vam bo vodil poslovne knjige,
  • ali boste knjige vodili po sistemu enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva.

Oddati morate prijavo v obvezno socialno zavarovanje – obrazec M-1. Prijavo lahko uredite na SPOT točki ob odprtju s.p. ali oddate preko portala SPOT v 8 dneh od dneva vpisa v PRS.

Prav tako morate, v 8 dneh od dneva vpisa v PRS, izpolniti obrazec DR-03 za vpis v davčni register. Vpis lahko uredite na SPOT točki ob odprtju s.p., preko portala SPOT ali na Finančni upravi RS. Z izpolnitvijo obrazca boste v register vpisani kot samostojni podjetnik, za identifikacijo pa uporabljali svojo osebno davčno številko, dodeljeno kot fizični osebi.

V roku dveh do treh dni po vpisu v Poslovni register Slovenije boste prejeli sklep o registraciji, s katerim lahko na banki odprete poslovni račun in pričnete z opravljanjem svoje dejavnosti.

VIR: Spot točka