Blog

Kaj moram narediti,preden ustanovim podjetje?

Računovodstvo
ustanovitev podjetja

Poslovni načrt

Pred odprtjem svojega podjetja je priporočljivo narediti poslovni načrt. To je neke vrste načrt oziroma plan, kako bo poslovanje potekalo. Razmisliti morate kaj točno boste delali, preveriti trg, konkurenco, določiti ciljne kupce, narediti plan prihodkov in stroškov, izdelati finančni načrt, razmisliti, kje boste našli kupce in kako jim boste svoje storitve/izdelke prodali.

Več o poslovnem načrtu in nekaj praktičnih nasvetov najdete TUKAJ.


Izbira prave pravne organiziranosti podjetja

Po izdelanem poslovnem načrtu imamo verjetno že malo dodelano idejo kakšno podjetje želimo odpreti. Bo to s.p., d.o.o., zavod, društvo ali kaj drugega? Vsekakor se splača malo poglobiti, v veliko pomoč pa nam je lahko tudi izbrani računovodja, saj nam s svojim znanjem in izkušnjami lahko še kako pomaga pri pravilni odločitvi. Nekaj glavnih razlik med s.p. in d.o.o. smo predstavili tudi TUKAJ.


Ime podjetja

Ko se odločimo o pravno organizacijskem okviru opravljanja dejavnosti je čas, da razmislimo o imenu našega podjetja. Ime podjetja je eno izmed vidnejših detajlov podjetja in se bo pojavljalo povsod, kjer bo naše podjetje omenjeno. Nemalokrat nam že ime podjetja pove s čim se ukvarjamo, iz imena podjetja pa gradimo naprej vse od logotipa pa do celostne grafične podobe. Morda se sprva zdi nepomembno, a če boste sčasoma želeli delati več tako na prepoznavnosti, kot na grajenju svoje blagovne znamke, bo tudi to odigralo svojo vlogo. Ime naj bo tako, da si ga zlahka zapomnimo. Lahko je posebno, a naj bo spevno, da nimamo težav pri izgovorjavi. Republika Slovenija ima tudi nekaj zakonskih določil glede izbire imena za podjetje (UL RS št.30/1993):

  • Firma je ime, s katerim družba posluje
  • Besedo “Slovenija” ali njene izpeljanke in kratice je dovoljeno vnesti v firmo le z dovoljenjem Vlade Republike Slovenije
  • Dovoljenje Vlade Republike Slovenije oziroma pristojnega organa lokalne skupnosti je potrebno tudi za to, da se v firmi uporabijo besede, ki označujejo državo ali lokalno skupnost (npr. državni, republiški, občinski)
  • Ime ali del imena zgodovinske ali druge znamenite osebe je dovoljeno vnesti v firmo le z njenim dovoljenjem; če je že umrla, pa z dovoljenjem njenega zakonca in sorodnikov do tretjega kolena v ravni vrsti ter staršev, če so še živi, ter z dovoljenjem ministra, pristojnega za upravo
  • Firma ne sme vsebovati besed oziroma znakov: ki nasprotujejo zakonu ali morali; ki vsebujejo znane blagovne in storitvene znake drugega upravičenca; ki vsebujejo ali posnemajo uradne znake
  • Firma mora biti v slovenskem jeziku
  • Prevod firme v tuj jezik se lahko uporablja samo skupaj s firmo v slovenskem jeziku
  • Firma družbe se mora jasno razlikovati od firm vseh drugih družb

TUKAJ preverite, ali je ime podjetja, ki vam je všeč še na voljo.


Sedež podjetja

Pred odprtjem podjetja moramo določiti še kraj, kjer bo registriran sedež podjetja. Za sedež je mogoče določiti kraj, kjer družba opravlja dejavnost ali kraj, kjer se pretežno vodijo njeni posli.

Dejavnost podjetja

Ob registraciji podjetja bomo morali posredovati tudi izbrano glavno in druge dejavnosti, ki jih nameravamo opravljati. Glede na pravnoorganizacijski okvir, se izbor dejavnosti malenkost razlikuje:

  • V kolikor bomo ustanovili s.p., izberemo samo tiste dejavnosti, ki jih bomo dejansko opravljali in bodo naš glavni del prihodkov. Izbrane dejavnosti se nato vpišejo v Poslovni register Slovenije.
  • V kolikor bomo ustanovili gospodarsko družbo (d.o.o., d.n.o., d.d., idr.) izberemo glavno dejavnost in druge dejavnosti, ki jih nameravamo opravljati. Število dejavnosti, ki jih bomo izbrali, ni omejeno. Vse navedene dejavnosti se vpišejo v akt o ustanovitvi, v Poslovni register Slovenije pa se vpišejo samo tiste dejavnosti, ki bodo naš glavni del prihodkov

Standardno klasifikacijo dejavnosti najdemo TUKAJ.

Za konec…

Če ste z nami prišli do tukaj, potem imate najpomembnejše stvari že dodelane in urejene. Sedaj pa velja razmisliti tudi, katere dejavnosti, ki morda niso vaša primarna dejavnost, boste poleg svojega dela delali sami in za katere funkcije si boste našli pomoč. Ena izmed najpomembnejših funkcij, da stvari v finančnem smislu čim lepše tečejo je vsekakor računovodstvo. Razmislite, ali imate sami dovolj znanja in časa, da boste tovrstno delo opravljali sami, ali boste to raje prepustili strokovnjakom z izkušnjami. V kolikor nimate niti osnovnega znanja, odločitev ni težka, v kolikor pa nekaj znanja imate in menite, da zmorete sami urejati svoje poslovne knjige, vam pa za lažjo odločitev podajamo nekaj prednosti in slabosti zunanjega izvajanja računovodskih storitev, ki jih najdete TUKAJ. Kar nekaj računovodskih servisov (tudi naše računovodstvo) ima prvi posvet brezplačen, morda izkoristite to priložnost in preverite katera področja že dobro obvladate in na katerih področjih potrebujete dodaten nasvet.