Izdelava davčnega obračuna za normiran s.p.

149,00 

Paket vsebuje:
– Posvet pred pripravo davčnega obračuna normiranca
– Prevzem dokumentacije
– Ustrezno evidentiranje poslovnih listin
– Priprava osnutka davčnega obračuna + povzetka evidentiranih poslovnih listin, ustvarjenih prihodkov, obdavčitve….
– Oddaja davčnega obračuna normiranca
– Posredovanje napotkov za poslovanje v prihodnjem letu (višina akontacije, prispekov, …)

Omejitev: Normirani s.p. do 50 izdanih računov