Blog

Finančne spodbude:Trajno zaposlovanje mladih

DrugoFinančne spodbude

Kaj vam omogoča povabilo?

Pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelnih mladih iz ciljne skupine:

  • 5.000 EUR – za zaposlitev s polnim delovnim časom 40 ur na teden oziroma
  • sorazmerno manj za zaposlitev s polnim tedenskim delovnim časom, ki je krajši od 40 ur (po Zakonu o delovnih razmerjih, ZDR-1, 143. člen), vendar ne manj kot 36 ur na teden, ali za zaposlitev s krajšim tedenskim delovnim časom, če zaposlite invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden.

Subvencijo vam nakažejo v dveh delih: prvi del po zaposlitvi in drugi del po izplačilu plače za 24. mesec zaposlitve.

Delovno razmerje sklenete za nedoločen čas, novozaposlenim sodelavcem pa morate zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji.

Kdo se lahko prijavi na javno povabilo?

Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj 3 mesece najmanj enega zaposlenega ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo. Pogoji so natančno opredeljeni v 6. poglavju javnega povabila.

Predložite lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število brezposelnih mladih iz ciljne skupine povabila. Število možnih vključitev je odvisno od povprečnega števila oseb, ki jih imate prijavljene v obvezna socialna zavarovanja za najmanj polovični delovni čas v zadnjih treh mesecih pred mesecem oddaje ponudbe, kot je določeno v javnem povabilu.

Za koga lahko pridobite subvencijo?

V zaposlitev s pomočjo subvencije vključujejo mlade pred dopolnjenim 30. letom starosti, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih in imajo stalno prebivališče v zahodni Sloveniji (kohezijski regiji).

Poglejte si seznam občin, razdeljen na vzhodno in zahodno Slovenijo.

Pri vključevanju bodo, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajali prednost osebam, ki:

  • v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja,
  • se soočajo s socialnimi in/ali zdravstvenimi ovirami,
  • so dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih.

V subvencionirano zaposlitev se ne morejo vključiti brezposelni, ki:

  • so bili pri vas zaposleni v zadnjih 12-ih mesecih ali
  • so se v tem obdobju pri vas usposabljali na delovnem mestu na podlagi javnih povabil Zavoda, objavljenih v letu 2016, razen javnega povabila Delovni preizkus.

Kako sodelujete na javnem povabilu?

Tako, da na Zavod za zaposlovanje predložite ponudbo za subvencionirano zaposlitev brezposelnih mladih iz ciljne skupine povabila. Ponudbo oddate le v elektronski obliki na Portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate. Vse drugače oddane ponudbe bodo zavržene.

Javno povabilo je odprto od 12. 4. 2017 od 10.00 in najdlje do 31. 7. 2019 do 14.45, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb, oziroma do objave obvestila o zaprtju povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev za posamezno regijo ali koledarsko leto.

 

Sredstva so na voljo le še za zaposlitev mladih iz zahodne Slovenije. Preberite obvestilo o zaprtju javnega povabila za zaposlitev brezposelnih mladih iz vzhodne Slovenije.

 

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morate na Zavodu za zaposlovanje najprej objaviti prosto delovno mesto. Na podlagi tega vam napotijo brezposelne mlade iz ciljne skupine povabila, izmed katerih po izteku roka za prijavo izberete ustreznega kandidata in jih obvestite o izboru. Pri tem morate upoštevati postopek izbora kandidatov za prosto delovno mesto. Po zaključenem postopku izbora, ko že imate izbranega kandidata, se prijavite na javno povabilo.

Poglejte si celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika).

Vse o javnem povabilu:

Poglejte si javno povabilo za trajno zaposlovanje mladih.

Vir: Zavod za zaposlovanje