Blog

Finančne spodbude:Občina Škofja Loka

Finančne spodbude

Občina Škofja Loka bo v letu 2020 namenjala finančna sredstva za naslednje ukrepe s področja spodbujanja razvoja gospodarstva na območju Škofja Loka.

Namen 1: Spodbujanje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,
Namen 2: Sofinanciranje najemnih poslovnih prostorov na ožjem območju starega mestnega jedra Škofje Loke.

Mejo ožjega območja starega mestnega jedra Škofje Loke najdete tukaj.

Vloge je potrebno oddati najkasneje do 30. junija 2020.  V primeru, da sredstva ne bodo v celoti porabljena, bo razpis podaljšanj do porabe sredstev, najdlje do 30. oktobra 2020. Vloge je potrebno poslati s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka ali pa jo osebno dostaviti v sprejemno pisarno občine, Mestni trg 15.

Na kuverti z vlogo mora biti navedeno »Ne odpiraj – javni razpis – gospodarstvo 2020 – ukrep št. __« in podatki o vlagatelju (naziv in naslov), ki ga zapišete na hrbtno stran ovojnice.

Sklep o dodelitvi sredstev prejmejo vlagatelji v roku 30 dni od obravnave vlog. Vloge se ne bodo obravnavale javno. Pregledane bodo v roku 8 dni od roka za oddajo vlog.

 

Dokumenti:

 

Vir: Spletna stran občine Škofja Loka