Blog

Finančne spodbude:Občina Medvode

Finančne spodbude

Občina Medvode bo v letu 2019 namenjala finančna sredstva za naslednje ukrepe s področja spodbujanja razvoja malega gospodarstva na območju Občine Medvode:

Namen A – Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti
Namen B – Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja
Namen C – Spodbujanje projektov inovacij
Namen D – Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij
Namen E – Spodbujanje razvoja projektov socialnega podjetništva

Predmet subvencije so upravičeni stroški, ki so nastali v obdobju od 1.8.2018 do 31.7.2019.

Vloge je potrebno oddati najkasneje do 31. avgusta 2019. Vloge je potrebno poslati s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.

Na kuverti z vlogo mora biti navedeno »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode v letu 2019«.

Sklep o dodelitvi sredstev prejmejo vlagatelji v roku 15 dni od obravnave vlog oziroma najkasneje do 16.10.2019.

 

Dokumenti:

 

Vir: Spletna stran občine Medovde