Blog

Finančne spodbude:Občina Gorenja vas – Poljane 2022

Finančne spodbude

Občina Gorenja vas – Poljane bo v letu 2022 namenjala finančna sredstva za naslednje ukrepe s področja pospeševanja razvoja podjetništva na območju Občine Gorenja vas – Poljane:

1. Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja
2. Sofinanciranje promocije izdelkov in storitev
3. Sofinanciranje izdelave poslovnega načrta
4. Sofinanciranje izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za poslovne objekte
5. Sofinanciranje stroškov za delovanje mladih podjetij

Vloge je potrebno oddati najkasneje do 30. septembra 2022. Vloge je potrebno izročiti osebno na sedežu občine ali pa jih poslati s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas.

Datoteke:

 

Vir: Spletna stran Občina Gorenja vas Poljane