Blog

Finančne spodbude:Davčna olajšava za zaposlovanje brezposelnih

Finančne spodbude

Kdo lahko uveljavlja olajšavo?

Davčno olajšavo za zaposlovanje lahko uveljavljate:

  • zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb ali
  • zavezanci po Zakonu o dohodnini,

ki na novo in za nedoločen čas zaposlite brezposelne osebe iz opredeljenih skupin, na podlagi pogodbe o zaposlitvi po Zakonu o delovnih razmerjih.

Kolikšna je olajšava?

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb:

  • Olajšavo uveljavljate kot znižanje davčne osnove v višini 45 % plače zaposlene osebe, vendar največ v višini davčne osnove.
  • Olajšavo lahko uveljavljate za prvih 24 mesecev zaposlitve osebe v davčnem letu zaposlitve in naslednjih davčnih letih do poteka 24 mesecev.

 

Zakon o dohodnini:

  • Olajšavo uveljavljate kot znižanje davčne osnove v višini 45 % izplačane plače zaposlene osebe (I. bruto).
  • Olajšavo lahko uveljavljate za prvih 24 mesecev zaposlitve osebe v davčnem letu zaposlitve in v naslednjih davčnih letih glede na izplačane plače tej osebi v posameznem davčnem letu.

 

Za koga lahko uveljavljate olajšavo?

Davčno olajšavo lahko uveljavljate, če na novo in za nedoločen čas zaposlite brezposelno osebo iz ene od naslednjih skupin:

  • mlajši od 26 let, ki so najmanj 6 mesecev prijavljeni med brezposelnimi na našem Zavodu,
  • starejši od 55 let, ki so najmanj 6 mesecev prijavljeni med brezposelnimi na našem Zavodu.

Pri tem je pomembno, da brezposelna oseba, ki jo zaposlite, v zadnjih 24 mesecih ni bila že zaposlena pri vas ali pri vaši povezani osebi.

 

Kakšni so še pogoji za olajšavo?

Davčno olajšavo lahko uveljavljate le, če povečate skupno število zaposlenih v davčnem letu oziroma davčnem obdobju, v katerem na novo zaposlite brezposelno osebo, za katero uveljavljate olajšavo.

Povečanje števila zaposlenih pomeni, da je število vaših zaposlenih na zadnji dan davčnega leta oziroma obdobja višje, kot je povprečje 12 mesecev v tem davčnem letu oziroma obdobju.

Pri ugotavljanju povečanja števila zaposlenih se zaposleni za krajši delovni čas upoštevajo sorazmerno, pri čemer se zaposleni za določen čas ne upoštevajo.

 

Ne prezrite:

Davčna olajšava za zaposlitev brezposelnih se izključuje z:

  • davčno olajšavo za zaposlovanje invalidov (po Zakonu o dohodnini in Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb),
  • davčno olajšavo za zaposlovanje brezposelnih (po Zakonu o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015).

 

Od kdaj velja olajšava?

Zavezanci po Zakonu o dohodnini lahko uveljavljate olajšavo v davčnem obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti od leta 2010 dalje.

Zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb tudi lahko uveljavljate olajšavo v davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb od leta 2010 dalje.

 

Več informacij:

Več informacij o olajšavah za zaposlovanje dobite pri Finančni upravi RS, ki je pristojna za to področje, in sicer na vam najbližjem finančnem uradu.

Poglejte si Zakon o dohodnini s spremembami, ki omogočajo tudi davčno olajšavo za zaposlovanje brezposelnih.

Poglejte si Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb s spremembami, ki omogočajo tudi davčno olajšavo za zaposlovanje brezposelnih.

 

Vir: Zavod za zaposlovanje