Blog

Finančne spodbude:Zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice

Finančne spodbude

Kaj vam omogoča povabilo?

Pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelnih iz ciljne skupine:

  • 4.000 eur za zaposlitev s polnim delovnim časom (40 ur na teden) oziroma
  • sorazmerno manj za zaposlitev s polnim tedenskim delovnim časom, ki je krajši od 40 ur (po Zakonu o delovnih razmerjih, ZDR-1, 143. člen), vendar ne manj kot 36 ur na teden oziroma
  • sorazmerno manj za zaposlitev s krajšim tedenskim delovnim časom, če zaposlite invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden.

 

Zahtevani čas zaposlitve brezposelne osebe:

Delovno razmerje sklenete za najmanj 6 mesecev naprekinjeno.

Če podaljšate ali ohranite zaposlitev iste osebe za najmanj nadaljnjih 6 mesecev rez prekinitve, ste upravičeni do druge subvencije za zaposlitev v enaki višini (4.000 eur), skupaj torej največ 8.000 eur

Subvencijo izplačajo na podlagi predloženega zahtevka v obliki eRačuna.

 

Za koga lahko pridobite subvencijo?

V zaposlitev s pomočjo subvencije se lahko vključijo brezposelni iz vzhodne ali zahodne Slovenije, ki so vključeni ali so zaključili praktično usposabljanje v programu Učne delavnice.

Poglejte si seznam občin, razdeljen na vzhodno in zahodno Slovenijo.

Osebam, ki jih zaposlite s pomočjo subvencije, zagotovite plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji.

Pomembno:
V program se ne morejo vključiti brezposelni, ki so lastniki ali solastniki ali ustanovitelji poslovnega subjekta (ki kandidira na javnem povabilu) in ga tudi osebno vodijo ali imajo v tem poslovnem subjektu status prokurista.

 

Kdo se lahko prijavi na javno povabilo?

Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje iz 6. poglavja javnega povabila.

Predložite lahko eno ali več ponudb.

 

Kako lahko sodelujete na javnem povabilu?

Tako, da oddate ponudbo za subvencionirano zaposlitev v elektronski obliki preko Portala za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate.

Javno povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 27.12.2019 do 11:00, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb.

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo najprej na Portalu za delodajalce objavite prosto delovno mesto, za katerega navedete, da želite zaposlovati s spodbudo v okviru programa Učne delavnice. Na podlagi tega vam napotijo brezposelne, izmed katerih po izteku roka za prijavo izberete ustreznega kandidata in jih obvestite o izboru. Pri tem morate upoštevati postopek izbora kandidatov za prosto delovno mesto. Po zaključenem postopku izbora, ko že imate izbranega kandidata, se prijavite na javno povabilo.

Poglejte si celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika).

 

Več o javnem povabilu si lahko preberete TUKAJ

Vir: Zavod za zaposlovanje