Blog

Finančne spodbude:Zaposlimo mlade

Finančne spodbude

Kaj vam omogoča povabilo?

Pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelnih mladih iz ciljne skupine:

  • 5.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom (40 ur na teden) oziroma
  • sorazmerno manj za zaposlitev s krajšim delovnim časom (v skladu z odločbo o invalidnosti).

Delovno razmerje sklenete za najmanj 12 mesecev neprekinjeno.

Kdo se lahko prijavi na javno povabilo?

Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega ali ste samozaposleni, ste pridobili potrdilo brezposelne mlade osebe o usposabljanju ter izpolnjujete še vse druge pogoje iz javnega povabila.

Za koga lahko pridobite subvencijo?

V zaposlitev s pomočjo subvencije se lahko vključijo brezposelni, ki so mlajši od 30 let in so se usposabljali v okviru inovativnih projektov za zaposlovanje, kamor jih je napotil Zavod za zaposlovanje. Projekte je izbralo ministrstvo za delo.

Vključili bodo 225 mladih, od tega 40 % mladih s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija. Poglejte si seznam občin, razdeljen na vzhodno in zahodno Slovenijo.

Pomembno:

V program se ne morejo vključiti brezposelni, ki so bili v zadnjih 12 mesecih pri vas zaposleni.

Višina subvencije za zaposlitev:

Subvencija znaša 5.000 EUR in se izplača v dveh enakih delih: po zaposlitvi in izplačilu plače za 12. mesec zaposlitve.

Kandidate zaposlite za polni delovni čas (40 ur na teden). Za krajši tedenski delovni čas od polnega, vendar ne krajši od 20 ur, lahko zaposlite invalide v skladu z odločbo o invalidnosti.

Zaposlitev morate ohraniti najmanj 12 mesecev neprekinjeno. Zagotoviti morate plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji.

Kako sodelujete na javnem povabilu?

Tako, da oddate ponudbo za subvencionirano zaposlitev v elektronski obliki na Portalu Zavoda za zaposlovanje za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate.

Javno povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 29.12.2019 do 14.45, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morate na Zavodu za zaposlovanje najprej objaviti prosto delovno mesto, za katerega navedete, da želite zaposlovati s spodbudo v okviru programa Zaposlimo mlade. Če osebe še niste izbrali, vam na podlagi objave prostega delovnega mesta napotijo brezposelne, izmed katerih izberete ustreznega kandidata in Zavod za zaposlovanje obvestite o izboru. Pri tem morate upoštevati postopek izbora kandidatov za prosto delovno mesto. Po zaključenem postopku izbora, ko že imate izbranega kandidata, se prijavite na javno povabilo.

Poglejte si celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika).
Več informacij: Zaposlimo mlade.

Vir: Zavod za zaposlovanje