Blog

Finančne spodbude:Zaposli.me 2017/2019

Finančne spodbude

Kaj vam omogoča povabilo?

Pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelnih iz ciljne skupine:

 • do 5.000 EUR do 7.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom (40 ur na teden) oziroma
 • sorazmerno manj za zaposlitev s krajšim delovnim časom (v skladu z odločbo o invalidnosti ali po dogovoru z osebo, ki je najmanj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih in se želi zaposliti za krajši delovni čas).

 

Zahtevani čas zaposlitve brezposelne osebe:

Kandidate zaposlite za polni delovni čas (40 ur na teden). Za krajši tedenski delovni čas od polnega, vendar ne krajši od 20 ur, lahko zaposlite invalide v skladu z odločbo o invalidnosti in osebe, ki so najmanj 12 mesecev prijavljene v evidenci brezposelnih in se želijo zaposliti za krajši delovni čas.

Zaposlitev morate ohraniti najmanj 12 mesecev neprekinjeno. Zagotoviti morate plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delovnopravni zakonodaji.

Subvencija je izplačana v dveh delih: takoj po zaposlitvi in po izplačilu plače za 12. mesec subvencionirane zaposlitve.

 

Za koga lahko pridobite subvencijo?

V zaposlitev s pomočjo subvencije se lahko vključijo brezposelni, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:

 • so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
 • so starejši od 50 let,
 • so dopolnili 30 let ali več in imajo končano največ osnovno šolo (ISCED 2),
 • so dopolnili 30 let ali več in bodo po vključitvi v programe socialne aktivacije znova postali dejavni na trgu dela.

Seznam občin, razdeljen na vzhodno in zahodno Slovenijo.

Pri vključevanju, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajejo prednost:

 • osebam, ki v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja,
 • osebam, ki so dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih in
 • osebam s socialnimi in zdravstvenimi ovirami.

 

Pomembno:

V program se ne morejo vključiti brezposelni, ki:

 • so bili v zadnjih 12 mesecih pri vas zaposleni oziroma
 • so se v zadnjih 12 mesecih pri vas usposabljali na delovnem mestu v okviru programov aktivne politike zaposlovanja, objavljenih v letu 2016 (razen v okviru programa Delovni preizkus).

Višina subvencije za zaposlitev:

Odvisna je od števila kriterijev, ki so določeni v ciljni skupini brezposelnih in jih izpolnjuje kandidat za zaposlitev:

 • 5.000 EUR, če ustreza 1 kriteriju iz ciljne skupine;
 • 6.000 EUR, če ustreza 2 kriterijema;
 • 7.000 EUR, če ustreza 3 ali več kriterijem.

Poglejte si podrobnosti.

 

Kdo se lahko prijavi na javno povabilo?

Ponudbo na javno povabilo lahko predložijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo.

Predloži se lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih, kot je določeno v javnem povabilu.

 

Kako sodelujete na javnem povabilu?

Tako, da oddate ponudbo za subvencionirano zaposlitev v elektronski obliki preko Portala za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate.

Javno povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 31.7.2019 do 14:45, ko se izteče skrajni rok za predložitev ponudb.

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo najprej na Portalu za delodajalce objavite prosto delovno mesto, za katerega navedete, da želite zaposlovati s spodbudo v okviru programa Zaposli.me. Na podlagi tega vam napotijo brezposelne, izmed katerih po izteku roka za prijavo izberete ustreznega kandidata in jih obvestite o izboru. Pri tem morate upoštevati postopek izbora kandidatov za prosto delovno mesto. Po zaključenem postopku izbora, ko že imate izbranega kandidata, se prijavite na javno povabilo.

Poglejte si celoten postopek za pridobitev subvencije (infografika).

Več informacij najdete TUKAJ.

 

Vir: Zavod za zaposlovanje