Blog

Finančne spodbude:Oprostitev plačila prispevkov za starejše

Finančne spodbude

Olajšave za zaposlitev starejših brezposelnih

Oprostitev plačila prispevkov delodajalca lahko še naprej uveljavljate tudi v letih 2018 in 2019, na podlagi spremembe Zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD-A), ki je bila sprejeta decembra 2017.

Kaj vam omogoča ukrep?

Oprostitev plačila vseh prispevkov delodajalca za največ prvih 24 mesecev zaposlitve starejših brezposelnih.

Oprostitev plačila se nanaša na prispevke delodajalca za socialno varnost (prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za brezposelnost). To znaša 16,04 % od osnove za prispevke pri zaposlitvi za nedoločen čas oziroma 16,34 % od osnove za prispevke pri zaposlitvi za določen čas (pri slednji se obračunava petkratnik prispevkov za zavarovanje za brezposelnost).

Za koga lahko uveljavljate oprostitev plačila prispevkov?

Za zaposlitev brezposelnih, ki so pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi:

  • starejši od 55 let in
  • najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2019.

Lahko je sklenjena za določen ali nedoločen čas. Minimalno obdobje zaposlitve časovno ni opredeljeno. Sklenete lahko več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas, vendar brez vmesnih prekinitev delovnega razmerja v celotnem obdobju.

Kdo lahko uveljavlja oprostitev plačila prispevkov?

Delodajalci, ki:

  • v zadnjih 3 mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšimi brezposelnimi – niste začeli postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali zaposlenim niste odpovedali pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov;
  • pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšimi brezposelnimi – niste imeli blokiranega TRR (transakcijskega računa) 30 zaporednih dni ali več;
  • v zadnjih 6 mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšimi brezposelnimi – ste redno izplačevali plače in plačevali obvezne prispevke za socialno varnost zaposlenih.

Od kdaj velja oprostitev plačila prispevkov?

Oprostitev plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost lahko uveljavljate, če v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2019 sklenete pogodbo o zaposlitvi z brezposelnimi, ki so starejši od 55 let in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Kako se izvaja oprostitev plačila prispevkov?

Oprostitev plačila prispevkov delodajalca uveljavljate pri Finančni upravi RS (FURS-u). Ne zahteva se predhodno pridobivanje dokazil o izpolnjevanju pogojev.

FURS bo od Zavoda za zaposlovanje po uradni dolžnosti pridobil podatke, ali starejši brezposelni, za katere nameravate uveljavljati oprostitev plačila prispevkov, ustrezajo tem pogojem. To pomeni, da so bili pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi starejši od 55 let in najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Če nameravate uveljavljati oprostitev plačila prispevkov delodajalca, vam starejši brezposelni pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi lahko predložijo potrdilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev. Potrdilo pridobijo na Zavodu za zaposlovanje po elektronski poti, s prijavo v portal PoiščiDelo.si, ali neposredno na uradu za delo, kjer so prijavljeni kot brezposelni.

Poglejte si sporočilo Finančne uprave, kako uveljavljate oprostitev plačila prispevkov.

Več informacij:

 

Ne prezrite:

V obdobju izvajanja ukrepa oprostitve plačila prispevkov, to je od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2019, se ne uporablja ukrep delne oprostitve plačila prispevkov za starejše zaposlene po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2, 156. člen), ki je veljal od 1. 7. 2013.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Ministrstvo za delo.

 

Vir: Zavod za zaposlovanje