Blog

Finančne spodbude: Občina Železniki 2022

Finančne spodbude

Občina Železniki bo v letu 2022 namenjala finančna sredstva za naslednje ukrepe s področja spodbujanja razvoja malega gospodarstva na območju Občine Železniki:

  1. Subvencioniranje realnih obresti za dodeljene kredite
  2. Subvencioniranje naložb v nakup nove opreme in nematerialnih investicij
  3. Sofinanciranje promocij izdelkov in storitev
  4. Sofinanciranje svetovalnih storitev, izobraževanja in usposabljanja
  5. Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja
  6. Spodbujanje izobraževanja
  7. Sofinanciranje izdelave poslovnega načrta

Predmet subvencije so v večini navedenih ukrepov upravičeni stroški, ki so nastali v obdobju od 29.09.2021 do 28.09.2022.

Vloge je potrebno oddati najkasneje do 30. septembra 2022. Vloge je potrebno izročiti osebno v sprejemni pisarni občin na sedežu ali pa jih poslati s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki.

 

Datoteke:

Vir: Spletna stran Občine Železniki