Blog

Finančne spodbude: Občina Medvode 2022

Finančne spodbude

Občina Medvode bo v letu 2022 namenjala finančna sredstva za naslednje ukrepe s področja spodbujanja razvoja malega gospodarstva na območju Občine Medvode:

Namen A – Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti
Namen B – Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja
Namen D – Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij

Predmet subvencije so upravičeni stroški, ki so nastali v obdobju od 1.8.2021 do 31.7.2022.

Vloge je potrebno oddati najkasneje do 31. avgusta 2022. Vloge je potrebno poslati s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.

Na kuverti z vlogo mora biti navedeno »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode v letu 2022«.

 

Dokumenti:

Vir: Spodbude za malo gospodarstvo, Medvode