Blog

Finančne spodbude:Davčne olajšave za zaposlovanje invalidov

Finančne spodbude

Kdo lahko uveljavlja olajšavo?

Davčno olajšavo za zaposlovanje invalidov lahko uveljavljate:

  • zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb ali
  • zavezanci po Zakonu o dohodnini.

 

Za koga lahko uveljavljate olajšavo?

Davčno olajšavo lahko uveljavljate za zaposlitev invalidov, ki sodijo v eno od naslednjih skupin:

1. imajo status invalida po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI),

2. imajo 100-odstotno telesno okvaro ali

3. so gluhe osebe.

Kolikšna je olajšava?

1. Za zaposlitev osebe s statusom invalida po ZZRZI:

ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB ZAKON O DOHODNINI
znižanje davčne osnove v višini 50 % plače zaposlene osebe znižanje davčne osnove v višini 50 % izplačane plače zaposlene osebe
znižanje davčne osnove v višini 70 % plače zaposlene osebe

POGOJ: če zaposlujete invalide po ZZRZI nad predpisano kvoto in njihova invalidnost ni posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri vas kot delodajalcu

znižanje davčne osnove v višini 70 % izplačane plače zaposlene osebe

POGOJ: če zaposlujete invalide po ZZRZI nad predpisano kvoto in njihova invalidnost ni posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri vas kot delodajalcu

 

 

2. Za zaposlitev osebe s 100-odstotno telesno okvaro: 

ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB ZAKON O DOHODNINI
znižanje davčne osnove v višini 70 % plače zaposlene osebe znižanje davčne osnove v višini 70 % izplačane plače zaposlene osebe

 

 

3. Za zaposlitev gluhe osebe:

ZAKON O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB ZAKON O DOHODNINI
znižanje davčne osnove v višini 70 % plače zaposlene osebe znižanje davčne osnove v višini 70 % izplačane plače zaposlene osebe

Pomembno:

Če uveljavljate davčno olajšavo za zaposlitev invalidov po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb, je znižanje vaše davčne osnove lahko največ v višini davčne osnove.

Ne prezrite:

Če zaposlujete invalide s statusom invalida po ZZRZI nad predpisano kvoto in uveljavljate olajšavo za znižanje davčne osnove v višini 70 %  (izplačane) plače zaposlenega invalida, ne morete hkrati uveljavljati še:

  • olajšave za znižanje davčne osnove v višini 50 % (izplačane) plače zaposlenega invalida ali
  • olajšave za znižanje davčne osnove v višini 70 % (izplačane) plače za zaposlitev gluhe osebe.

Več informacij:

Več informacij o olajšavah za zaposlovanje dobite na Finančni upravi RS, ki je pristojna za to področje, in sicer na vam najbližjem finančnem uradu.

Poglejte si Zakon o dohodnini in Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, ki omogočata davčno olajšavo za zaposlovanje invalidov.

 

Vir: Zavod za zaposlovanje