Blog

8 ukrepov za obvladovanje kriznih razmer v gospodarstvu SARS-CoV-2 (COVID-19)

Najbolj brano

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) je določilo takojšnje strateške ukrepe za vzpostavitev dobaviteljskih verig, s katerimi bodo podjetja lahko zmanjšala odvisnost od dobaviteljev izven EU.

  1. Interventni zakon

V okviru zakon je predvidenih 40 % subvencije države (cca. 51,5 milijonov evrov), ki bo veljal predvidoma do konca septembra.

  1. Kreditne linije

Od 20. marca 2020 bodo na voljo sredstva v skupni okvirni višini 115 milijonov evrov za reševanje likvidnostnih težav podjetij.

  1. Pomoč na področju internacionalizacije

Zaradi odpovedi planiranih dogodkov bodo negativne vplive na podjetja zmanjšali s pomočjo delnega povračila stroškov.

  1. Podjetja v težavah

Trenutnih 6 milijonov evrov, ki so namenjeni kreditom bo MGRT v dogovoru z Ministrstvom za finance aktiviral še 20 milijonov evrov poroštvenega potenciala.

  1. Delo od doma in primeri karantene

Zakon o delovnih razmerjih delodajalcem omogoča fleksibilnost pri opravljanju dela od doma oz. v primeru obstoja poslovnih razlogov lahko delavce začasno napoti na čakanje na delo.

  1. Predlog odloga plačila davčnih obveznosti

V primeru hujše gospodarske škode ali predložitvi ustreznega zavarovanja je možen je odlog plačila davka za največ 24 mesecev oz. obročnega odplačila davka na največ 24 obrokov.

  1. Promocija turizma

Spremembe aktualnih javnih razpisov in prilagodljivost aktivnosti na emitivnih trgih slovenskega turizma.

  1. Koordinacija proti kriznih ukrepov z Evropsko komisijo

Da bodo ukrepi v sozvočju z ukrepi, ki nastajajo na ravni EU, je MGRT aktiviralo tudi Komisarje za krizne situacije.