Blog

7 vprašanj, ki si jih je dobro zastaviti ob izbiri računovodstva

Najbolj branoRačunovodstvo

Ponudnikov računovodskih storitev na trgu je dandanes ogromno, a dejstva, da se kakovost storitev med servisi precej razlikuje, ne gre zanikati. V nadaljevanju se bomo posvetili prav tej temi – na kaj paziti pri izbiri vašega računovodstva.

Kako izbrati kakovosten računovodski servis?

Računovodstvo, je kot ena od pomembnejših funkcij poslovanja, prisotno praktično v vsakem podjetju. Mikro, mali in srednje veliki poslovni subjekti se zavedajo stroškovne učinkovitosti poslovanja, zato običajno nimajo notranjega računovodstva, temveč zaupajo vodenje računovodstva zunanjemu izvajalcu.

Računovodski servis, ki bo skrbel za podporo vašemu podjetju, lahko bistveno vpliva na poslovanje in razvoj vašega podjetja.

Menjava računovodstva ni vsakdanje opravilo. Za stvari, ki jih ne poznamo, se običajno odločamo na podlagi priporočil, referenc in poznanstev. Podjetniki začetniki se običajno osredotočajo na najnižjo ceno, ne pa na ponudbo in preverjeno kakovost računovodskega servisa. Skrbno izbran računovodski servis nudi neke vrste varnost, saj z nudenjem celovite storitve svetuje podjetniku, ga usmerja v semaforju zakonskih sprememb in predpisov ter se prilagaja njegovim potrebam uspešnega finančnega vodenja skozi poslovne procese.

Katere storitve nudi vaš računovodski servis? Ali se vaš računovodski servis spozna na dejavnost, s katero se ukvarjate? Ali bo vaš računovodja dosegljiv, ko ga boste potrebovali? Ta in podobna vprašanja, so vprašanja, s katerimi se podjetnik naj nebi ukvarjal. V naslednjih nekaj točkah vas želimo opozoriti na posebnosti, ki zahtevajo več pozornosti ob izbiri ali menjavi računovodstva.

Katere storitve nudi računovodski servis?

Podjetniki imajo od računovodskega servisa različna pričakovanja, odvisna pa so predvsem od potreb podjetja. Od računovodskih servisov se pričakujejo kakovostne storitve, natančnost, poznavanje zakonodaje ter usposobljenost za svetovanje.

Dober računovodski servis s podjetjem sodeluje in stranki ponuja tisto, kar potrebuje. Od kakovosti računovodskih podatkov, ki so posredovani ob pravem času, je včasih odvisno ali bodo sprejete odločitve za podjetje optimalne ali ne.

Razmislite kakšen obseg storitev računovodskega servisa potrebujete in kaj vam lahko računovodski servis v sklopu njihove celovite rešitve tudi ponudi.

Osnovne storitve računovodskih servisov so:

 • vodenje poslovnih knjig
 • vodenje analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev ter spremljanje odprtih postavk
 • vodenje registra osnovnih sredstev
 • obračunavanje plač in drugih izplačil fizičnim osebam
 • obračun davka na dodano vrednost
 • sestavljanje računovodskih izkazov in letnega poročila
 • sestavljanje davčnih obračunov za obračun davka od dohodkov pravnih oseb oziroma dohodnine od dohodka doseženega z opravljanjem dejavnosti

Poleg tega lahko računovodski servisi nudijo tudi:

 • izdelavo individualnih poročil in analiz ter poročanje poslovodstvu in lastnikom
 • izdelavo medletnih in letnih poslovnih izkazov ter simulacijo davčnega obračuna (za poslovodstvo, za banke, dokumentacije za javne razpise…)
 • pomoč pri stroškovni optimizaciji vašega poslovanja
  pripravo IOP-jev, opominov, predlogov za kompenzacije, asignacije in cesije
 • pripravo vlog za izvršbo na podlagi verodostojnih listin
 • izdelavo aktov, pogodb, sklepov in drugih internih pravilnikov vašega poslovanja
 • svetovanje (davčno, finančno, kadrovsko in pravno, lahko tudi v sodelovanju z zunanjimi izvajalci)
 • kontrolo poslovanja in opozarjanje na morebitne nepravilnosti
  druge individualne storitve v skladu z željami naročnika

Kakšna je strokovna usposobljenost zaposlenih v računovodskem servisu?

Področje računovodskih servisov v Sloveniji ni zakonsko urejeno, kar pomeni, da za opravljanje računovodskih storitev niso predpisani zakonski pogoji. Vsakdo lahko ustanovi računovodski servis in opravlja računovodske storitve, tudi če za nudenje strokovnih storitev nima primerne izobrazbe ali usposobljenosti. Nobeden od zakonskih predpisov ne predvideva posebnih pogojev za opravljanje računovodske dejavnosti, prav tako ni nekih standardov, ki bi ločevali kakovostnega od nekakovostnega izvajalca.

Ob izboru računovodskega servisa preverite tako formalno, kot tudi neformalno izobrazbo računovodje ter povprašajte o področjih izobraževanja in izkušnjah računovodje, ki bo skrbel za vaše poslovanje.

Za pravilnost poslovanja, ustrezno posredovanje podatkov računovodstvu in vsebinsko pravilnost poslovnih izkazov je odgovorno poslovodstvo, ne glede na to, da običajno za izvedbo računovodskih storitev najame zunanjega izvajalca. Računovodja pa odgovarja za strokovnost opravljenega računovodskega dela.

Večina podjetnikov svoje poslovne odločitve sprejema na podlagi računovodskih informacij in analiz, zato mora biti zaupanje med podjetjem in računovodskim servisom zelo veliko. Zaupanje računovodski servis pridobi s pozitivno izkušnjo pri medsebojnem sodelovanju, dokler pa podjetnik še nima izkušnje s posameznim izvajalcem je strokovna izobrazba in usposobljenost računovodje, poleg referenc ter priporočil, eno od meril, ki ga mora podjetnik upoštevati pri izbiri računovodskega servisa.

Kakšna je dosegljivost in mobilnost računovodskega servisa? Ali kot stranka dobim svojega skrbnika?

Delovni dan dobrih podjetnikov običajno ne traja 8 ur in delovni teden se marsikdaj ne zaključi s petkom. Za podjetnika je tako zelo pomembno ali bo njegov računovodski servis dosegljiv takrat, ko ga bo najbolj potreboval in kakšna bo odzivnost računovodje v danem trenutku. Priporočljivo je izbrati računovodski servis, ki je v nujnih primerih dosegljiv tudi izven delovnega časa in računovodski servis, ki vam lahko nudi spletni dostop do vaših podatkov in informacij preko posebne spletne aplikacije.

S pomočjo aplikacije lahko kjerkoli in kadarkoli dostopate do vaših računovodskih podatkov in informacij. Večina računovodskih podatkov vam je tako na voljo 24 ur na dan vse dni v letu, zato kot podjetnik ne boste časovno in lokacijsko omejeni na delovni čas in lokacijo računovodje.

Prednost je, če vam računovodski servis dodeli osebnega skrbnika. Izbrani skrbnik individualno pozna vaše poslovanje, vaše podjetje in vse njegove posebnosti. S pomočjo osebnega skrbnika bo tako stik z računovodstvom še bolj oseben in prilagojen vašim potrebam.

Ali se računovodski servis spozna na posebnosti dejavnosti s katero se ukvarjamo?

Vsaka dejavnost poslovanja ima svoje posebnosti, npr. storitvene dejavnosti, proizvodnja, trgovina, gostinstvo, … Dobro poznavanje dejavnosti s katero se ukvarjate in specializiranost računovodje za posebnosti vaše dejavnosti zagotovo pripomore k boljšemu nudenju računovodske podpore za vaše podjetje.

Pri vašem servisu preverite ali že imajo stranko iz dejavnosti, s katero se ukvarja vaše podjetje. Poznavanje vaše dejavnosti zagotovo predstavlja prednost pri izbiri računovodskega servisa.

Ali je računovodstvo osnovna dejavnost vašega računovodskega servisa?

Zaradi pomena računovodskih servisov, ki ga imajo za podjetnike, morajo servisi svoje storitve opravljati z največjo mero strokovnosti, kakovosti in zanesljivosti. Računovodska dejavnost zahteva visok nivo izobraževanja, znanja, izkušenj, natančnosti in vpetosti posameznika v samo stroko. Računovodstvo zahteva celotnega človeka oziroma predano ekipo.

Če se računovodski servis poleg nudenja računovodskih storitev ukvarja tudi z opravljanjem drugih storitev je velika verjetnost, da se računovodski dejavnosti ne posveti dovolj. Prav tako »hobi« ukvarjanje z računovodstvom v popoldanskem času, poleg opravljanja druge zaposlitve, običajno ne prinese dobrih rezultatov oziroma nudenja računovodskih storitev na visokem nivoju.

Kako računovodstvo skrbi za varnost podatkov in zaupnost poslovnih informacij?

Računovodski servis hrani veliko zaupnih podatkov in informacij o vašem poslovanju. Dobro je, da vnaprej preverite kako računovodski servis in njegovi zaposleni skrbijo za varnost podatkov in informacij. Priporočamo, da je varstvo zaupnih podatkov in informacij vnaprej opredeljeno v pogodbi o vodenju računovodskih storitev med stranko in računovodskim servisom. Pomembna je tudi informacijska varnost podatkov, računovodski servis mora poskrbeti za kopije podatkov (back up) in ustrezno zaščito pred nepooblaščenimi vdori v svoj informacijski sistem.

Kakšno programsko opremo uporabljajo v računovodskem servisu?

Ali vaše računovodstvo stremi k najnovejši tehnološki podpori sodobnemu poslovanju?

Sodobne informacijske tehnologije, ki se uporabljajo za podporo poslovanju, so prinesle velike spremembe v načinu dela podjetij in načinu dela računovodskih servisov. Omogočajo vam, da se računovodska storitev prilagodi vašim individualnim potrebam.

Razvoj računovodskih storitev je usmerjen zlasti k elektronskemu poslovanju in elektronski izmenjavi podatkov, kar vam prinaša prihranke in poveča učinkovitost poslovanja podjetja. Pomembna prednost za naročnika računovodskih storitev je v tem, da ima vedno in povsod na voljo večino podatkov o svojem poslovanju. Dober računovodski servis nudi aplikacijo, ki povezuje podjetnika z računovodstvom, s čimer jima je omogočeno delo na enakih bazah ter avtomatizacija prenosa podatkov od naročnika storitev do računovodskega servisa.

Si želite spletnega vpogleda v vaš fascikel? Brezpapirno računovodstvo vam nudi boljše upravljanje z vašo poslovno dokumentacijo. Elektronski dokumentni arhiv, namenjen prejemu, upravljanju in arhiviranju poslovne dokumentacije, omogoča hiter in varen dostop do vaše dokumentacije, od kjerkoli in kadarkoli.

Podjetjem predlagamo delo na enaki ali kompatibilni programski opremi, kot jo uporablja računovodski servis, saj se s tem izognemo podvajanju vnosa podatkov. Računovodski servisi manjšim podjetjem običajno nudijo najem programske opreme za enostavnejše poslovanje. V primeru, da želite v vaše podjetje vpeljati elektronsko ali brezpapirno poslovanje, preverite ali vam v računovodskem servisu to lahko zagotovijo.

Za konec …

Med Slovenskimi računovodstvi vsekakor lahko najdete kar nekaj ponudnikov, ki bodo storitev opravili kvalitetno. A tako, kot povsod drugod, je tudi pri izbiri računovodstva potrebno ločiti zrnje od plev in izbrati tistega, ki lahko ponudi dobro storitev za primerno ceno.

Ne pozabite! Dobro računovodstvo lahko podjetniku naložbo v računovodski servis večkratno povrne.